Oceánský plast - součást řešení nebo Greenwashing?

Máme celosvětový problém s odpadem, který není jen velký, ale přímo OBROVSKÝ. Odpadu produkujeme stále více, neboť stále více spotřebováváme a stále více vyhazujeme. Tam, kde systém nakládání s odpady a jejich recyklace nefunguje, končí odpad v přírodě, kam rozhodně nepatří. Na tom se jistě shodneme všichni.

Plastový odpad je dnes všude. V řekách, oceánech, lesích, v mořských hlubinách i v našem potravním řetězci.

Každý rok skončí v oceánu 10 milionů tun plastů. Jen tzv. Great Pacific Garbage Patch - největší z 5(!) gigantických skládek plastového odpadu v oceánech - je 4x větší než Německo a rychle roste.

A pomalu nám je tento problém rovněž servírován. Každý měsíc sníme mikroplasty v množství odpovídajícím váze kreditní karty.

Nabízí se nějaké řešení? ANO!
Měřítko je zatím příliš malé, ale existují lidé a organizace, které proti záplavě plastů bojují. Řešit bychom tuto situaci však měli my všichni. I když třeba nevíme, kde začít. Bez ohledu na to, o jak velký krok se jedná. Měli bychom pracovat společně a zasazovat se o pozitivní změnu, kde jen můžeme. Jsme v tom všichni spolu.

Všichni si uvědomujeme ekologickou katastrofu, kterou problém plastového odpadu představuje. Vidíme však také katastrofu ekonomickou. Plýtvání cennými zdroji, kterých je nedostatek. Vrátit tyto zdroje zpět do oběhu je naším malým příspěvkem. Naším pokusem o řešení.

Dlouho dlouho jsme pracovali na vývoji výrobku, který je součástí řešení a aspoň malým příspěvkem. Podporujeme organizace, které sbírají plastový odpad z oceánů, přístavů a pláží. Odpad se tak opět stává surovinou. Surovinou, která pravděpodobně nikdy nedojde, díky tzv. upcycling. Recyklovaný oceánský plast používáme pro náš Praktický dávkovač s pumpičkou.

Je prokázáno, že plasty z oceánů, které znovu používáme, produkují o více než 90 % méně emisí než nově vyrobené plasty a přispívají k tomu, abychom již vytvořený odpad o něco zmenšili, přeměnili na něco cenného a praktického. Kromě toho my i naši zákazníci šetříme na jednorázových obalech, protože náš dávkovač s pumpičkou lze znovu naplnit.

Nyní však přichází paradox. Ačkoliv si všichni uvědomujeme obrovský problém s plastovým odpadem v oceánech, pojem oceánský plast je velmi kontroverzní. Ve vzduchu visí obvinění, že společnosti tento termín používají pouze pro marketingové účely, a jedná se tak o greenwashing. Tato obvinění mohou být samozřejmě oprávněná. Přesto se domníváme, že bychom neměli diskutovat o tom, zda odpadky sesbírané na pláži již plavaly v moři nebo budou plavat v moři po příštím poryvu větru, a zda se tedy mohou nebo nemohou nazývat oceánským plastem.

Než začneme vykřikovat pojem greenwashing, bylo by vhodné podívat se na danou problematiku důkladněji a prozkoumat možná řešení. Každé možné řešení bychom navíc měli spíše uvítat!

Svět nezachráníme tím, že budeme diskutovat o použitých termínech. Změníme jej pouze tím, že problémy začneme řešit, že s tím začneme něco dělat. I pokud začneme pouze malými krůčky. Všechno začíná v malém. Snažme se, aby i řešení byla postupem času VĚTŠÍ A VĚTŠÍ. Udělejme z plastů v oceánech vzácný zdroj!

Doporučujeme