Čistá pitná voda pro rodiny v Bangladéši - PURE SKIN FOOD

Ochrana klimatu je naším posláním! Již jsme podnikli dlouhou cestu za účelem zamezení a snížení emisí CO2. Tam, kde se (zatím) nemůžeme vyhnout emisím skleníkových plynů, se je snažíme kompenzovat prostřednictvím ekologických a sociálních projektů, např. ve spolupráci s Helioz z Vídně. Od roku 2019 společně podporujeme klimatický projekt, který rodinám v Bangladéši zaručuje čistou pitnou vodu.

V mnoha oblastech Bangladéše je povrchová voda stále hlavním zdrojem pitné vody (vedle dešťové vody). Bohužel, protože je často znečištěná, musí se nejprve vařit, což vyžaduje dřevo a nese s sebou také několik negativních účinků:

  • při varu se uvolňuje CO2;
  • je potřeba palivové dřevo a les se kácí;
  • zejména ženy tráví hodně času sběrem palivového dřeva;
  • stálý kouř v domech podporuje onemocnění dýchacích cest, zejména u dětí.

Společnost Helioz proto vyvinula WADI, levné zařízení poháněné sluneční energií, které dokáže bezpečně sterilizovat kontaminovanou pitnou vodu, a to pomocí slunečního světla.

Tak důmyslné a zároveň jednoduché
WADI sdílí několik rodin žijících vedle sebe. Zařízení se jednoduše položí na místo, kde svítí sluníčko spolu s lahvemi s vodou. Na displeji se pak zobrazí, jakmile voda dosáhne kvality pitné vody, díky UV záření slunečního světla.

Osvědčená metoda
Nyní je méně nemocí, ale také emisí CO2. Zlepšujeme tak nejen klima, ale i životy lidí v Bangladéši, a to udržitelným způsobem. Díky lepšímu zásobování pitnou vodou a úspoře více než 800 tun CO2 ročně!

Více informací o Helioz a našem projektu naleznete zde.

Doporučujeme