10 zajímavých faktů o Světovém dni vody

Voda je nedostatkovým zbožím. V deseti stručných faktech jsme pro Vás shrnuli humanitární problémy, kterým budeme v nadcházejících letech čelit v souvislosti s nedostatkem vody způsobeným klimatem, a důvody, proč bude v moři brzy plavat více plastů než ryb.

10 zajímavých faktů o vodě

1. v současné době již zažíváme tzv. "vodní krizi"

Přibližně 2,2 miliardy lidí na celém světě nemá bezpečný přístup k čisté vodě. Přestože zemský povrch tvoří ze dvou třetin voda, pouze necelá 3 % z ní jsou pitná. Rozdělení dostupné pitné vody je bohužel geograficky velmi nerovnoměrné: zejména Afrika se již v některých regionech potýká s dramatickým nedostatkem vody, ale situace se v důsledku klimatických změn viditelně zhoršuje i v Jižní Americe a Asii.
Nejvíce postiženi jsou lidé nebo rodiny v chudších oblastech světa - a to zejména na venkově.
Podle údajů UNICEF z roku 2021 žije v oblastech s celkově vysokou nebo extrémně vysokou mírou nedostatku vody více než 1,42 miliardy lidí na celém světě, včetně 450 milionů dětí.

2. Kontaminované vodní zdroje jako zdroj infekčních onemocnění

Na mnoha místech je voda k dispozici, ale její kvalita je špatná a je kontaminovaná. Například kvůli záplavám v období dešťů je mnoho zdrojů pitné vody dočasně znečištěno a nelze je po delší období roku používat. Zahájili jsme projekt na ochranu klimatu, který má rodinám v Bangladéši zajistit přístup k čisté pitné vodě. Více o tom se dozvíte již brzy zde na blogu.

3. Samotná čistota nestačí, voda musí být také "bezpečná".

Voda je bezpečná pouze tehdy, pokud je dostupná lidem v blízkosti domova, je k dispozici v případě potřeby a samozřejmě není kontaminovaná. Na mnoha místech jsou zdroje vody, ale někdy je k nim přístup nebezpečný, např. kvůli občanské válce nebo proto, že pramen či koryto řeky sezónně vysychá.

4. Bez vody pro hygienické účely se nemoci šíří rychleji.

Nejen pitná voda je nezbytná pro přežití. Voda je také naprosto nezbytná pro hygienické účely, jinak se nemoci šíří rychleji. Například v Súdánu si epidemie cholery od roku 2016 vyžádala již více než 400 obětí. Mýdlo je také důležité, aby bakterie a viry neměly šanci!

5. Místo učení se nosí vodu

Na mnoha místech to jsou děti, kdo musí překonávat dlouhé vzdálenosti, aby donesly vodu ze studní, zatímco jejich rodiče pracují na polích a starají se o dobytek. V důsledku toho mnoho dětí nemůže chodit do školy, a proto se musí obejít bez vzdělání.

6. Corona, změna klimatu a spol.

Během krizí, jako je pandemie COVID19, se situace mnoha lidí žijících ve špatných podmínkách zhoršuje a přístup k vodě je ještě obtížnější. Například v Sýrii během posledních 11 let občanské války docházelo v některých regionech k pravidelným výpadkům dodávek vody, což postihlo miliony lidí.

7. Zabezpečení vody pro všechny

V souvislosti s celosvětovou vodní krizí zahájil UNICEF iniciativu "Bezpečnost vody pro všechny." V rámci různých projektů po celém světě se snaží pomáhat zejména nejchudším dětem a rodinám. Ale i na Ukrajině se nyní zásoby pitné vody (a potravin) ztenčují.

Tolik k humanitárním problémům, které máme se zásobováním vodou na celém světě. Bohužel se však životní prostředí a zvířata potýkají také s tím, že přístup k vodě je stále obtížnější.

Jedním z největších problémů je a zůstává znečištění vod a moří, které způsobuje člověk.

8. Plast v moři místo písku na pobřeží

Odhaduje se, že v moři plave již přibližně 150 milionů tun plastů. Pokud s tím nic neuděláme, bude v roce 2050 v našich oceánech více plastů než ryb. Zde se dozvíte, jak se plasty dostávají do oceánu, jaký druh odpadu tvoří většinu z nich a co s tím můžete dělat.

9. Great Pacific Garbage Patch

Great Pacific Garbage Patch je jednou z pěti obřích odpadkových skvrn, které krouží našimi oceány. Nyní je asi 19krát větší než Rakousko! Více než polovina odpadků klesá na dno oceánu, zbytek se rozprostírá na pohyblivých plastových ostrůvcích na plážích od jižních moří až po polární oblasti. Mimochodem, tyto megaodpadové víry jsou již vidět z vesmíru.

10. Celosvětově chráněné mořské oblasti

Nadměrný rybolov, znečišťování odpadky a klimatická krize ztěžují život v mořích. Greenpeace se proto zasazuje o vytvoření celosvětové sítě chráněných mořských oblastí, aby se mohly obnovit. Petice v této věci již téměř dosáhla svého cíle 500 000 podpisů - podepište ji i Vy a pomozte chránit naše oceány pro budoucí generace!

Doporučujeme